TV& VIDEO

05/01

Điểm báo ngày 05/01/2014

Điểm báo ngày 05/01/2014

Sau đây là những bài viết đặc sắc trên các báo, được đăng tải trong các số ra sáng ngày 05/01.