TV& VIDEO

10 năm thành lập

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai kỷ niệm 10 năm thành lập

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai kỷ niệm 10 năm thành lập

VTV.vn - Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai vừa tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập.