TV& VIDEO

1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Hà Nội: Tu bổ con đường gốm sứ ven sông Hồng

Hà Nội: Tu bổ con đường gốm sứ ven sông Hồng

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội, đơn vị được giao trách nhiệm quản lý con đường gốm sứ trên bờ đê sông Hồng, đã tiến hành tu bổ, tôn tạo công trình này.