TV& VIDEO

10cm

Thương lái Trung Quốc ồ ạt thu gom trắc dây không rõ mục đích

Thương lái Trung Quốc ồ ạt thu gom trắc dây không rõ mục đích

Tại Nam Trung Bộ đang rộ lên hiện tượng thương lái Trung Quốc mua gom trắc dây - một loại cây rừng có giá trị cả về mặt kinh tế lẫn sinh thái.