TV& VIDEO

11/9

Năm 2015, khánh thành tháp WTC One sau sự kiện 11/9

Năm 2015, khánh thành tháp WTC One sau sự kiện 11/9

Tổ hợp Trung tâm thương mại thế giới mới được xây dựng lại có điểm nhấn là tòa tháp Một hay còn gọi là WTC ONE cao 104 tầng sẽ hoàn tất trong năm 2015.