TV& VIDEO

12 tháng

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thực hiện thành công ca ghép gan cho bệnh nhi nhỏ tuổi nhất

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thực hiện thành công ca ghép gan cho bệnh nhi nhỏ tuổi nhất

Sau 12 tiếng phẫu thuật, ca ghép gan cho bệnh nhi nhỏ tuổi Phan Nguyễn Minh Hân đã hoàn tất những khâu cuối cùng để đưa bệnh nhi vào phòng hồi sức.