TV& VIDEO

128 GB

iPhone 6 và iPhone 6 Plus 128 GB "dính" lỗi bộ nhớ?

iPhone 6 và iPhone 6 Plus 128 GB "dính" lỗi bộ nhớ?

Bộ đôi iPhone 6 phiên bản 128 GB nhận được nhiều phàn nàn của người dùng về lỗi treo máy, tự thoát ra khỏi ứng dụng và tự khởi động lại.