16.00 người phải đi sơ tán do bão

Giao diện thử nghiệm VTVLive