TV& VIDEO

18 ngư dân Việt Nam

18 ngư dân Việt Nam bị Philiipines tạm giữ

18 ngư dân Việt Nam bị Philiipines tạm giữ

VTV.vn - Ngày 12/5 Cục Ngư nghiệp và nguồn lợi thủy sản Philiipines đã tạm giữ 18 ngư dân Việt Nam trên 3 tàu đánh cá vì đánh bắt trái phép trong vùng biển nước này.