20 triệu đồng

Nhặt được 20 triệu đồng, học sinh trả lại người đánh rơi

Nhặt được 20 triệu đồng, học sinh trả lại người đánh rơi

Tại Gia Lai, 3 học sinh nghèo sau khi nhặt được 20 triệu đồng đã tìm cách trả lại cho người đánh mất.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive