TV& VIDEO

21 Bộ trưởng

Thủ tướng đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm các thành viên Chính phủ

Thủ tướng đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm các thành viên Chính phủ

VTV.vn - Chiều 27/7, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017, thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên của Chính phủ.