TV& VIDEO

3 phu vàng mắc kẹt ở Thanh Hóa

45 lính cứu hộ tham gia tìm kiếm 3 phu vàng mắc kẹt ở Thanh Hóa

45 lính cứu hộ tham gia tìm kiếm 3 phu vàng mắc kẹt ở Thanh Hóa

VTV.vn - Lúc 3h ngày 7/6, 45 lính cứu hộ đã tới hang Nước (bản Kịt, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) tìm 3 phu vàng mắc kẹt.