TV& VIDEO

3 trẻ tử vong

Bộ Y tế siết chặt hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo

Bộ Y tế siết chặt hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo

Các đoàn khám chữa bệnh nhân đạo, các đội khám chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động đều phải có giấy phép được khám chữa bệnh mới được tiến hành bất cứ hoạt động khám chữa bệnh nào, dù là miễn phí.