TV& VIDEO

4 tháng đầu năm

Thu ngân sách Nhà nước tăng khá tốt trong 4 tháng đầu năm

Thu ngân sách Nhà nước tăng khá tốt trong 4 tháng đầu năm

VTV.vn - Lũy kế 4 tháng, thu ngân sách Nhà nước tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2016; thu nội địa sau 4 tháng đầu năm đạt 325.900 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước.