TV& VIDEO

40 năm tuổi Đảng

Đài THVN tổ chức trao tặng Huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng

Đài THVN tổ chức trao tặng Huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng

Nhân dịp kỷ niệm 69 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, sáng 29/8, Đài THVN đã tổ chức trao Huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng đợt 2/9 cho các đồng chí Đảng viên của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Đài.