TV& VIDEO

4DX

Rạp phim 4DX đầu tiên ra mắt ở Anh

Rạp phim 4DX đầu tiên ra mắt ở Anh

Công nghệ chiếu phim 4DX vừa được ra mắt lần đầu tiên tại nước Anh.

  • Công nghệ chiếu phim 4DX đến Việt Nam

    Công nghệ chiếu phim 4DX đến Việt Nam

    Điện ảnh24/01/2014 05:34 PM

    4DX – công nghệ chiếu phim 4D đang có mặt tại 27 quốc gia trên thế giới đã ra mắt khán giả Việt Nam tại CGV Hùng Vương Plaza. 4DX hứa hẹn là một bước tiến trong công nghệ chiếu phim nhằm góp phần vào sự phát triển của điện ảnh Việt Nam năm 2014.