50 tỷ đồng

Hợp tác quốc tế để trùng tu khẩn cấp di sản Mỹ Sơn

Hợp tác quốc tế để trùng tu khẩn cấp di sản Mỹ Sơn

VTV.vn -Theo thỏa thuận giữa Việt Nam, Ấn Độ, các chuyên gia Ấn Độ đang xúc tiến trùng tu nhiều khu tháp đang bị sụp đổ. Hợp tác quốc tế mở ra cơ hội phục hồi nhóm tháp đã đổ nát.