TV& VIDEO

500 triệu USD

Ngư dân Bắc Trung Bộ vẫn chưa nhận được tiền đền bù của Formosa

Ngư dân Bắc Trung Bộ vẫn chưa nhận được tiền đền bù của Formosa

VTV.vn - Theo ghi nhận, đã gần 2 tháng từ ngày cam kết, nhưng ngư dân Bắc Trung Bộ vẫn chưa nhận được tiền đền bù của Formosa.