TV& VIDEO

50m súng ngắn

Cơ hội nào cho Hoàng Xuân Vinh trong nội dung 50m súng ngắn tối nay?

Cơ hội nào cho Hoàng Xuân Vinh trong nội dung 50m súng ngắn tối nay?

VTV.vn - Sau tấm HCV lịch sử, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh được kỳ vọng sẽ tiếp tục làm nên bất ngờ. Vậy cơ hội nào cho Hoàng Xuân Vinh ở nội dung 50m súng ngắn tối nay?