TV& VIDEO

52 lao động

52 lao động ở Algeria sẽ về nước trong 10 ngày tới

52 lao động ở Algeria sẽ về nước trong 10 ngày tới

VTV.vn - 52 lao động ở Algeria sẽ được làm thủ tục và về nước chậm nhất trong 10 ngày tới. Mỗi lao động được bồi thường 1.700 USD...