TV& VIDEO

6 thuyền viên mất tích

Đã tìm thấy 1 thi thể thuyền viên người Việt bị mất tích ở Hàn Quốc

Đã tìm thấy 1 thi thể thuyền viên người Việt bị mất tích ở Hàn Quốc

VTV.vn - Về việc 6 thuyền viên làm việc trên tàu cá Hàn Quốc bị mất tích ngày 28/2, theo Đại sứ quán VN ở Hàn Quốc, đến ngày 8/3, thi thể 1 thuyền viên người Việt đã được tìm thấy.