TV& VIDEO

6

Doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư 6,3 tỷ USD vào Việt Nam

Doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư 6,3 tỷ USD vào Việt Nam

VTV.vn - Từ tháng 1/2015 đến tháng 11/2015, đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam đạt 6,3 tỷ USD, chiếm 31% tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.