TV& VIDEO

7 inch

BLU Studio 7.0 - Smartphone 7 inch đầu tiên trên thế giới

BLU Studio 7.0 - Smartphone 7 inch đầu tiên trên thế giới

Mặc dù sở hữu màn hình có kích thước lên tới 7 inch, chiếc BLU Studio 7.0 vẫn được coi là smartphone.