TV& VIDEO

70 năm chiến thắng phát xít

Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít

Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít

VTV.vn - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thay mặt lãnh đạo, Đảng và Nhà nước ta tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới.