TV& VIDEO

7

Đến tháng 8, đã giải ngân 7,9 tỷ USD vốn FDI

Đến tháng 8, đã giải ngân 7,9 tỷ USD vốn FDI

Tính đến cuối tháng 8 vừa qua đã có 7,9 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được giải ngân, theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).