TV& VIDEO

90 triệu dân

Doanh nghiệp Việt đánh mất thị trường mua sắm trên di động

Doanh nghiệp Việt đánh mất thị trường mua sắm trên di động

Chỉ 1/5 doanh nghiệp ở Việt Nam tiếp cận thị trường mua sắm trên di động, trong khi tỷ lệ mua sắm trực tuyến của người Việt đang tăng nhanh.