(VTV Online) - Chương trình truyền hình thứ tư ngày 25/09/2013 trên kênh VTVcab8.

6h00

Chương trình thiếu nhi

Cùng bé sáng tạo  - Tập 14

6h30

Vương quốc tại sao  

Số 70

7h00

Phim hoạt hình

Những người bạn lạ kỳ  - Tập 17

7h30

Phim hoạt hình

Truyền thuyết cậu bé Aang  - Tập 42

8h00

Phim hoạt hình

Chú khỉ CoCoMong  - Tập 2

8h30

Phim hoạt hình

Những chú người máy vui nhộn  - Tập 7

9h00

Chương trình thiếu nhi

Cùng bé sáng tạo  - Tập 15

9h30

Phim hoạt hình

Đấu sĩ LBX  - Tập 40

10h00

Phim hoạt hình

Những người bạn lạ kỳ  - Tập 18

10h30

Phim hoạt hình

Chú khỉ CoCoMong  - Tập 3

11h00

Chương trình

Thế giới tri thức - Số 166

11h30

Phim hoạt hình

Winx  - Tập 62

12h00

Phim hoạt hình

Truyền thuyết cậu bé Aang  - Tập 43

12h30

Phim hoạt hình

Vương quốc kiến  - Tập 10

13h00

Phim hoạt hình

Những người bạn lạ kỳ  - Tập 19

13h30

Phim hoạt hình

Những chú người máy vui nhộn  - Tập 8

14h00

Phim hoạt hình

Chú khỉ CoCoMong  - Tập 4

14h30

Phim hoạt hình

Winx T63

15h00

Vương quốc tại sao  

Số 71

15h30

Phim hoạt hình

Đấu sĩ LBX  - Tập 42

16h00

Phim hoạt hình

Vương quốc kiến  - Tập 11

16h30

Phim hoạt hình

Những chú người máy vui nhộn  - Tập 9

17h00

Phim hoạt hình

Chú khỉ CoCoMong  - Tập 5

17h30

Phim hoạt hình

Winx  - Tập 64

18h00

Học phải vui, vui để học  

Số 56

18h30

Vương quốc tại sao  

Số 72

19h00

Phim hoạt hình

Những người bạn lạ kỳ  - Tập 21

19h30

Phim hoạt hình

Những chú người máy vui nhộn  - Tập 10

20h00

Phim hoạt hình

Truyền thuyết cậu bé Aang  - Tập 44

20h30

Phim hoạt hình

Vương quốc kiến  - Tập 12

21h00

Chương trình thiếu nhi

Cùng bé sáng tạo  - Tập 14

21h30

Vương quốc tại sao  

Số 70

22h00

Phim hoạt hình

Những người bạn lạ kỳ  - Tập 17

22h30

Phim hoạt hình

Truyền thuyết cậu bé Aang  - Tập 42

23h00

Phim hoạt hình

Chú khỉ CoCoMong  - Tập 2

23h30

Phim hoạt hình

Những chú người máy vui nhộn  - Tập 7