Thời sự trong nước

Quảng Nam tổng rà soát gần 100.000 đối tượng chính sách

26/07/2014

(VTV Online) - Từ tháng 4 năm nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai việc tổng rà soát gần 100.000 đối tượng chính sách trên toàn địa bàn.

Các tin khác

Theo dòng sự kiện