Bạn đang xem: Trang chủ » Truyền hình

Truyền hình

Cụ thể hóa Quyền tự do trong kinh doanh

28/08/2014

(VTV Online) - Chương trình Đối thoại chính sách ngày 27/8/2014 thảo luận về tinh thần Tự do kinh doanh trong Dự thảo Luật doanh nghiệp sửa đổi và Luật đầu tư sửa đổi.

Các tin khác