TV& VIDEO

Á hậu Hoàng Anh

Á hậu Hoàng Oanh "phân thân" tham gia Hoán đổi và Ơn giời! Cậu đây rồi!

Á hậu Hoàng Oanh "phân thân" tham gia Hoán đổi và Ơn giời! Cậu đây rồi!

VTV.vn - Cuối tuần này (12-13/11), khán giả sẽ thấy sự xuất hiện của Á hậu Hoàng Oanh trong cả hai chương trình Hoán đổi và Ơn giời! Cậu đây rồi!.