TV& VIDEO

AdSense

Bán chéo quảng cáo online - xu thế trong truyền thông hiện đại

Bán chéo quảng cáo online - xu thế trong truyền thông hiện đại

 Sáng 14/10/2012, tại Hà Nội, Công ty cổ phần dịch vụ truyền thông Netlink và Báo Đời sống & Pháp luật chính thức công bố thỏa thuận bán chéo trong lĩnh vực khai thác quảng cáo trực tuyến.