TV& VIDEO

AEC

Doanh nghiệp Việt Nam chưa tận dụng hết tiềm năng AEC

Doanh nghiệp Việt Nam chưa tận dụng hết tiềm năng AEC

VTV.vn - Theo số liệu thống kê mới công bố, các doanh nghiệp Việt Nam chưa tận dụng hết được tiềm năng từ Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC).