TV& VIDEO

AIG

Chào mua AIA bất thành, Prudential bị phạt trên 30 triệu Bảng

Chào mua AIA bất thành, Prudential bị phạt trên 30 triệu Bảng

 Hãng bảo hiểm lớn Prudential của Anh bị phạt 30 triệu Bảng (tương đương 45 triệu USD) do liên quan đến thương vụ chào mua không thành AIA - Công ty con của hãng bảo hiểm AIG của Mỹ hồi 2010.