TV& VIDEO

aikido việt nam

Chuyên gia Aikido Nhật Bản hỗ trợ nâng cao trình độ cho võ sinh Việt Nam

Chuyên gia Aikido Nhật Bản hỗ trợ nâng cao trình độ cho võ sinh Việt Nam

VTV.vn - Trong 2 ngày 19 và 20/3, võ sư Hiroyuki Namba đã tới Việt Nam để huấn luyện nâng cao trình độ cho các huấn luyện viên, võ sư và võ sinh Aikido Việt Nam.