alumina

Kiểm tra tiến độ triển khai dự án bauxite Tân Rai

Kiểm tra tiến độ triển khai dự án bauxite Tân Rai

Hôm nay (11/2), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có cuộc thị sát kiểm tra tiến độ triển khai dự án bauxite Tân Rai.