TV& VIDEO

âm thầm

Đi tìm câu trả lời cho tình trạng nhà mạng di động âm thầm "móc túi" người tiêu dùng

Đi tìm câu trả lời cho tình trạng nhà mạng di động âm thầm "móc túi" người tiêu dùng

VTV.vn - Trong chương trình Cuộc sống thường ngày phát sóng 23/6, nguyên nhân câu chuyện nhà mạng di động âm thầm "móc túi" người tiêu dùng sẽ có đáp án.