TV& VIDEO

ấm thị thực

Mỹ cấm thị thực một số quan chức Venezuela

Mỹ cấm thị thực một số quan chức Venezuela

Mỹ áp đặt những hạn chế về thị thực đối với các quan chức và cựu quan chức của Venezuela mà Mỹ cho là có liên quan đến vi phạm nhân quyền và tham nhũng.