TV& VIDEO

âm vực

Đồ Rê Mí đôi 2013: Sôi động vòng ghép đôi

Đồ Rê Mí đôi 2013: Sôi động vòng ghép đôi

Bắt đầu từ tập 3, top 10 Đồ Rê Mí đôi 2013 sẽ được bắt cặp với nhau thành 5 đôi ca sĩ nhí, cùng tranh tài trong các đêm thi sôi động của chương trình.