AMOLED

G Watch - Gear Live: Bạn chọn smartwatch nào?

G Watch - Gear Live: Bạn chọn smartwatch nào?

Hội nghị Google I/O đã chứng kiến sự ra đời của hai sản phẩm đồng hồ thông minh đầu tiên sử dụng nền tảng Android Wear. Bạn sẽ chọn thiết bị nào?

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive