ăn bớt

Bộ Y tế tăng cường kiểm tra tại các bệnh viện

Bộ Y tế tăng cường kiểm tra tại các bệnh viện

 Bộ Y tế cho biết, thời gian tới sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra tại các bệnh viện để chấn chỉnh những sai sót về chuyên môn và y đức.