TV& VIDEO

ăn cỗ

Độc đáo Hội vật cầu nước làng Vân

Độc đáo Hội vật cầu nước làng Vân

Làng Vân, xã Vân Hà, Việt Yên, Bắc Giang không chỉ nổi tiếng với nghề nấu rượu và làm gốm truyền thống, mà Hội vật cầu nước hàng năm đã trở thành đặc sản văn hóa.