TV& VIDEO

án dân sự

Thực hư những khoản nợ nghìn tỷ của Happyland

Thực hư những khoản nợ nghìn tỷ của Happyland

VTV.vn - Theo Cục thi hành án dân sự tỉnh Long An, tổng các khoản nợ của Happyland hiện là 1.800 tỷ đồng, trong đó bao gồm cả những khoản nợ gốc và lãi trả chậm phát sinh.