TV& VIDEO

Ấn Độ năng lượng sạch

Mô hình Đại sứ quán xanh đầu tiên của Ấn Độ xuất hiện tại Hà Nội

Mô hình Đại sứ quán xanh đầu tiên của Ấn Độ xuất hiện tại Hà Nội

VTV.vn - Ngày 30/8, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội chính thức trở thành cơ quan ngoại giao đầu tiên của nước này khánh thành hệ thống năng lượng mặt trời nối với lưới điện.