TV& VIDEO

Ấn Độ-Việt Nam

Báo Ấn Độ đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Báo Ấn Độ đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Truyền thông Ấn Độ ngày 29/10 tiếp tục đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tới Ấn Độ và phân tích ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm.