TV& VIDEO

An Dương Vương

TP.HCM: Đỉnh triều cường lập kỷ lục lịch sử mới 1,70m

TP.HCM: Đỉnh triều cường lập kỷ lục lịch sử mới 1,70m

Mực nước đỉnh triều thực đo tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn và trạm Nhà Bè trên kênh Đông Điền đã ngang bằng và vượt mức đỉnh triều lịch sử là 1,68m.