TV& VIDEO

ân hạn

Phản hồi của Bộ Tài chính, Bộ Công thương về hoàn thuế phòng vệ

Phản hồi của Bộ Tài chính, Bộ Công thương về hoàn thuế phòng vệ

Phóng viên Bản tin Tài chính Kinh doanh đã liên hệ với Bộ Tài chính và Bộ Công Thương để tìm hiểu hướng xử lý thắc mắc của các DN về thuế phòng vệ.