TV& VIDEO

An Minh

Nữ giáo viên gần 20 năm bám trụ ở vùng ven biển Tây

Nữ giáo viên gần 20 năm bám trụ ở vùng ven biển Tây

 Bằng tình yêu nghề, mến trẻ, không ít giáo viên sẵn sàng rời thành thị về công tác ở những vùng sâu, vùng xa chỉ với một ước muốn nhỏ nhoi là mang con chữ đến cho các em.