an ninh liên bang nga

Sau Telegram, Nga có thể phong tỏa ứng dụng điện thoại Viber

Sau Telegram, Nga có thể phong tỏa ứng dụng điện thoại Viber

VTV.vn - Bộ Liên lạc và Truyền thông đại chúng Nga không loại trừ khả năng sẽ áp dụng biện pháp phong tỏa với ứng dụng điện thoại Viber.