TV& VIDEO

an ninh và chống khủng bố

Mỹ: Chủ đề an ninh và chống khủng bố bao trùm vòng tranh luận cuối cùng

Mỹ: Chủ đề an ninh và chống khủng bố bao trùm vòng tranh luận cuối cùng

VTV.vn - Tại Las Vegas (Mỹ), chủ đề an ninh và chống khủng bố bao trùm vòng tranh luận cuối cùng của đảng Cộng hòa nhằm giành vị trí ứng viên trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.