TV& VIDEO

ấn phẩm đầu tiên

Thị trường sách ấn bản đầu tiên giao dịch sôi động

Thị trường sách ấn bản đầu tiên giao dịch sôi động

VTV.vn - Thời gian gần đây, có một dòng sản phẩm nghệ thuật mới mang lại lợi ích kinh tế rất đáng kể là kinh doanh những cuốn sách có ấn phẩm xuất bản đầu tiên trên thế giới.